Quick scan: Organisatie in Balans

Werknemers zijn het grootste kapitaal

Voor de meeste bedrijven zijn de mensen die er werken het grootste kapitaal. De vitaliteit van deze bedrijven staat of valt dus met de vitaliteit van de medewerkers. Lastig, want vitaliteit, gezondheid, leefstijl: het zijn allemaal begrippen die privé zijn en ieders individuele verantwoordelijkheid.

En toch kun je als bedrijf veel doen. Bijvoorbeeld het koesteren van de bevlogenheid van de werknemers. Want hoe staat het daarmee? Zijn uw medewerkers nog gelukkig met hun werk? Is er voldoende uitdaging, zelfsturing, onderling vertrouwen? Hebben uw medewerkers de bereidheid om voor elkaar klaar te staan? Denkt u wel eens: er zit meer in dan eruit komt?

Bevlogen en vitale medewerkers zijn productiever, meer gemotiveerd, verzuimen minder en hebben een lager verloop dan medewerkers die minder gepassioneerd zijn. Gepassioneerde medewerkers zorgen voor een hogere klanttevredenheid.

Vitale medewerkers werken in vitale teams, in vitale organisaties.

Soms spelen er zaken in een organisatie waardoor de vitaliteit ver te zoeken is. Dit uit zich bijvoorbeeld in teruglopende omzetten, stress op de werkvloer, reactieve en afwachtende medewerkers, een toename van het ziekteverzuim, ontevreden klanten, een toenemende achterstand op de concurrentie.

In dergelijke situaties kan de Quickscan Organisatie in Balans snel inzicht geven in de pijnpunten, gevolgd door een (door de medewerkers gedragen) plan van aanpak om deze pijnpunten aan te pakken.

Quickscan Organisatie in Balans

Wat is de Quickscan Organisatie in Balans? 

De Quickscan Organisatie in Balans™ is ontwikkeld door MARK Academy. Het is een vijf-dimensionale scan gericht op de factoren die samen de vitaliteit bepalen van ieder team, afdeling of de organisatie in zijn geheel:

 • FQ: de meetbare zaken van het bedrijf. Zoals het gebouw, de locatie, de werkplekken, de procedures, de financiën en het ziekteverzuim
 • EQ: de onderlinge communicatie, de communicatie met klanten, de waardering voor elkaar, het zorgen voor elkaar, wordt de individuele medewerker ‘gezien’
 • IQ: het collectieve denken, de groepsnorm, de flexibiliteit, creativiteit en ontwikkeling
 • SQ: inspiratie van medewerkers, de missie van het bedrijf, de kernwaarden, het imago
 • pro-activiteit: leiderschap, planning, verantwoordelijkheden, betrokkenheid, resultaat

Net als op het individuele vlak geldt: een organisatie is vitaal te noemen als deze 5 dimensies met elkaar in balans zijn. 

Hoe werkt de Quickscan?

Middels de Quickscan heeft u binnen een dagdeel een analyse van de oorzaken van de problemen én krijgt U inzicht in de manier waarop de balans en vitaliteit in de organisatie verbeterd kan worden.

 1. Startpunt is een collectief ervaren probleem binnen de organisatie.  
 2. Vervolgens inventariseren de deelnemers de oorzaken van het probleem en wordt bekeken wat de gevolgen hiervan zijn bij ongewijzigd beleid.
 3. Daarna wordt inzichtelijk gemaakt wat de gewenste situatie is als de oorzaken worden weggenomen.
 4. De quickscan resulteert in een plan van aanpak om deze gewenste situatie te realiseren.  

Binnen één dagdeel hebben de deelnemers aan de Quickscan zowel de pijnpunten blootgelegd, als ook de oplossingen aangedragen. Daarmee heeft u de beschikking over duurzaam en breed gedragen plan van aanpak. 

Investering

De investering voor de Quickscan Organisatie in Balans bedraagt EUR 750,00 (exclusief omzetbelasting).

Hierbij is inbegrepen:

 • intakegesprek (op locatie) met directeur, HR-manager en/of office-manager 
 • uitvoering Quickscan (ca. 2,5 uur) 
 • telefonische evaluatie na 4 weken

 Hierbij is uitgegaan van een in-company training voor ca. 12 deelnemers.