Vitaliteitsprogramma Vit@al!

Duurzame inzetbaarheid. Flexibele werknemers. Een leven lang leren.

Zo maar wat termen die de laatste jaren steeds belangrijker zijn geworden. 

Mensen moeten langer doorwerken totdat ze met pensioen kunnen en de gemiddelde leeftijd op de werkvoer neemt toe. Tegelijkertijd wordt er een hogere mate van flexibiliteit van de medewerkers gevraagd, omdat we leven in een snel veranderende maatschappij.

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een werknemer jarenlang hetzelfde werk doet. Mensen zullen zich moeten blijven ontwikkelen, kennis blijven opdoen, nieuwe vaardigheden moeten leren. Dat vraagt nogal wat van ieder individu. En van de werkgever. Duurzame inzetbaarheid is daarmee een gedeelde verantwoordelijkheid. 

Wat is duurzame inzetbaarheid precies?

‘Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren.’

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont dus voor zowel de werknemer, als de werkgever. 

Bedrijven die investeren in de vitaliteit van hun personeel zijn aantrekkelijker 

Door te investeren in de vitaliteit van medewerkers vergroot een bedrijf zijn aantrekkingskracht voor nieuw personeel. Ook zal bestaand personeel langer blijven, ze zullen meer werkplezier hebben, beter communiceren op de werkvloer en met klanten, en minder vaak ziek zijn. Doordat de werknemers beter inzicht hebben in hun sterke kanten en weten wat ze belangrijk vinden, zullen ze pro-actiever zijn, flexibel, innovatief, meer initiatief nemen en eigen-verantwoordelijkheid tonen. De zelfredzaamheid van medewerkers neemt toe en ook de samenwerking krijgt een impuls.

Dit heeft een uitstraling naar buiten. Klanten zullen het merken en graag zaken doen met een bedrijf dat investeert in de vitaliteit van zijn medewerkers. Maar ook voor potentiële nieuwe werknemers is zo’n bedrijf aantrekkelijker. Het zal minder moeite kosten om gemotiveerd personeel aan te trekken.

Hoe kan het vitaliteitsprogramma Vit@al! ondersteunen?

Het vitaliteitsprogramma Vit@al is ontwikkeld door MARK Academy. Het is een integraal en groepsgewijs programma, waarin de deelnemers bewust worden van de ingrediënten van een gezonde en actieve leefstijl. Deelnemers werken actief aan het vergroten van hun eigen duurzame inzetbaarheid.

De deelnemers werken in diverse workshops aan een betere (werk-privé) balans, een gezond gewicht en meer vitaliteit. Welke onderwerpen er tijdens de workshops worden behandeld is hieronder te lezen.

Belangrijk is dat dit programma focust op de oorzaken van disbalans en niet alleen de gevolgen, zodat duurzame resultaten behaald kunnen worden.

Wat houdt het vitaliteitsprogramma Vit@al! in?

Het vitaliteitsprogramma Vit@al! heeft een gezamenlijke en een individuele component.

Het individuele gedeelte bestaat uit:

 • een intakegesprek met elke deelnemer, waarin op basis van de vitaliteitscheck de gewenste resultaten worden besproken. Tevens vindt er tijdens dit gesprek een lichaamsmeting plaats.
 • een lichaamsmeting halverwege het traject
 • aan het einde van de workshopreeks een individueel borgingsgesprek, inclusief lichaamsmeting

Het gezamenlijke deel bestaat uit het bijwonen van workshops (zie hierna).

Iedere deelnemer ontvangt een persoonlijk intakeboekje. Dit intakeboekje bestaat uit een vragenlijst, een integrale vitaliteitscheck en een leefstijl- en voedingsanalyse.

Na afloop van het traject ontvangt elke deelnemer een certificaat.

Inhoud van de workshops

De 12 workshops duren ongeveer 2,5 uur en worden gegeven in een periode van 6 maanden (dus 2-wekelijks).

De workshops bestaan ieder uit een dagdeel (circa 2,5 uur)

 1. Introductie op thema vitaliteit, de noodzaak van een integrale aanpak, doelen stellen
 2. Energiegevers en -nemers & de oorzaken en gevolgen van incomplete voeding
 3. Belang van goede eiwitten en koolhydraten
 4. Relatie tussen spijsvertering en stofwisseling en het belang van water en vezels
 5. Pro-activiteit: jij bent zélf de sleutel tot verandering
 6. Hoe ga je om met de beren op de weg en de spinsels in je hoofd
 7. Effectief leren omgaan met emoties
 8. Vitamines en Mineralen, anti-oxidanten & het belang van bewegen
 9. Assertiviteit: grenzen stellen, hulp vragen, feedback geven
 10. Kwaliteiten, valkuilen en kernwaarden
 11. Belang van goede vetten & een gezond hart
 12. Borging, opmaken van de totaal balans en vieren van successen

Drie maanden na afloop van dit traject vindt er een gezamenlijke terugkombijeenkomst plaats waarin de resultaten besproken worden en stil wordt gestaan bij de borging voor de toekomst.

De investering

De kosten van dit vitaliteitsprogramma bedragen € 1.595,-  (exclusief btw) per persoon. 

Inbegrepen in dit tarief  is:

 • Deelname aan de 12 workshops
 • Integrale vitaliteitscheck & Leefstijl- en Voedingsanalyse
 • 3 lichaamsmetingen (aan het begin, halverwege en aan het einde van het traject)
 • Intakeboekje, cursusmap, schrijfblok, onbeperkt koffie/thee/water
 • Individueel intakegesprek en borgingsgesprek na afloop van het programma.
 • Terugkomsessie 3 maanden na afloop van de laatste bijeenkomst
 • Certificaat van deelname

Hierbij is ervan uitgegaan dat de training in-company wordt gegeven. De maximale groepsgrootte bedraagt 10 personen.

Uiteraard is het in overleg mogelijk om de training op een andere locatie te geven. Hiervoor kunnen meerkosten gelden.  

Individuele coaching

Mocht een deelnemer tijdens het programma behoefte hebben aan een (of meer) individuele coachgesprek(ken) dan kan dat uiteraard. Deze coachgesprekken zijn echter niet inbegrepen in het tarief.