Werkwijze

Als leefstijlcoach richt ik me alle aspecten die jou een uniek mens maken. Wie ben je, wat zijn jouw kwaliteiten, wat vind je belangrijk. En ook: jouw gedachten, jouw overtuigingen (over hoe de dingen zouden moeten zijn) en jouw emoties. Alles staat in verbinding met elkaar en heeft een effect op je gedrag en hoe je je voelt.   

Balansmodel voor vitaliteit

Ik maak gebruik van het balansmodel dat is ontwikkeld door de MARK Academy voor leefstijl.

Als ik spreek over vitaliteit, dan heb ik het over vijf dingen, met elkaar min of meer in balans moeten zijn:

  • jouw fysieke gesteldheid (FQ)

Dit deel van jou is het meest zichtbaar en vaak is een disbalans hier als eerste merkbaar. Denk hierbij aan stress, slecht slapen, geen energie, slechte conditie en overgewicht. Disbalans laat zich vaak op het fysieke vlak zien, terwijl de oorzaak zich meestal op een andere dimensie bevindt. Alléén coachen op de fysieke dimensie (bijvoorbeeld diëten, sporten, mindfulness) zal daarom zelden leiden tot (blijvend) resultaat.

 

  • jouw sociaal-emotionele gesteldheid (EQ)

Jouw zelfbewustzijn. Welke emoties voeren de overhand? Herken je ze? Hoe voel jij je dan? Hoe zijn jouw sociale contacten? Hoe werk jij samen met anderen? Hoe ga je om met de gevoelens van anderen, hoe is jouw inlevingsvermogen?

 

  • jouw mentale gesteldheid (IQ)

Je hebt heel veel gedachten elke dag. Waar ben jij in gedachten? Aan welke gedachten geef jij de meeste aandacht? Welk verhaal vertel jij jezelf? Waarvan ben jij overtuigd? Versterken jouw gedachten en overtuigingen jou of werken jouw gedachten belemmerend (beren op de weg)? 

 

  • identiteit en zingeving (SQ)

Wie ben je (identiteit), wat is belangrijk voor je (kernwaarden), wat wil je (innerlijke drijfveren), wat kan je (kwaliteiten) en waar word je blij van (passie).

 

  • Pro-activiteit:

Ben je bereid om je eigen verantwoordelijkheid te nemen, om in actie te komen en de stappen te zetten die nodig zijn om jezelf te ontwikkelen en beter te voelen? Weet je hoe je prioriteiten moet stellen? En durf je nee te zeggen tegen de dingen die geen prioriteit hebben? 

Alles werkt met elkaar samen

Het model gaat uit van een holistische kijk op mensen: deze 5 aspecten staan in verbinding met elkaar. Ze beïnvloeden elkaar. Een probleem uit zich in het ene gebied, maar wordt vaak veroorzaakt op een ander gebied. 

Bijvoorbeeld: je hebt last van overgewicht. Nu kan het zijn dat je niet goed weet wat je kunt eten, drinken en hoeveel je moet bewegen om dit overgewicht aan te pakken. Maar vaak is het zo dat je wel weet waardoor het overgewicht wordt veroorzaakt. Het lukt je alleen niet om de noodzakelijke stappen te zetten om er echt iets aan te gaan doen. En de reden daarvoor is vaak een gemis of een verlangen. Bijvoorbeeld een verlangen naar intimiteit, fijne relaties of iets waar je in je jeugd behoefte aan had, maar niet hebt gekregen. Of het gemis van een leuke baan.   

Het gemis of verlangen zorgen voor een leegte. Overgewicht (maar ook verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, roken, drugs of een gameverslaving) ontstaat vaak doordat iemand iets zoekt om de leegte in zichzelf op te vullen. 

De oplossing voor jouw overgewicht ligt in dit geval dus niet in het aanleren hoe je beter kunt eten of meer kunt bewegen , maar in het oplossen van het onderliggende probleem. De ervaring leert dat als het onderliggende probleem is opgelost, het gewicht bijna als vanzelf volgt. 

Inzicht in disbalans middels een vitaliteitscheck

Een coachtraject start met een uitgebreide intake en een vitaliteitscheck.  Met de vitaliteitscheck onderzoek je hoe jouw balans is op de 5 gebieden zoals hierboven genoemd. Als je stress ervaart, dan is er sprake van een disbalans tussen deze 5 gebieden. Met de behulp van de vitaliteitscheck krijg je inzicht in waar deze disbalans zich uit.  De vitaliteitscheck kun je gedurende het coachtraject gebruiken om je voortgang te meten. 

Leefstijl- en voedingsanalyse

Wanneer je een veranderwens hebt op het FQ-vlak, starten we het coachtraject met een leefstijl- en voedingsanalyse. Ook doen we een 4-punts lichaamsmeting en meten we jouw gewicht, vetpercentage, visceraal vet (vet rondom je organen), spiermassa en rustmetabolisme (het aantal calorieën dat je lichaam nodig heeft voor de instandhouding van jouw vitale functies).

De leefstijl- en voedingsanalyse is input voor het leefstijl- en voedingsadvies, waarbij het uitgangspunt is om zo onbewerkt mogelijk te eten, voldoende te bewegen en een balans te vinden tussen inspanning en ontspanning.

Ook de 4-punts lichaamsmeting kan gebruikt worden om tussentijds je voortgang te monitoren. 

Niet de methoden of technieken, maar het resultaat telt

Het gaat bij coaching niet om de methoden en technieken die worden toegepast. Het gaat om het resultaat. Een coachtraject is geslaagd als jij jouw doelen hebt behaald.  

En toch vind ik het belangrijk om te vertellen dat ik breed ben opgeleid en verschillende methoden en technieken toepas. Ik heb er mijn eigen mix van gemaakt. Dat maakt dat ik flexibel ben en mijn coaching aanpas op datgene wat jij specifiek nodig hebt. Geen enkel coachtraject is dus hetzelfde! Het balansmodel van MARK Academy is daarbij wel de constante factor, omdat het eenvoudig is, snel inzicht geeft en omdat je hiermee de voortgang van de coaching kunt monitoren.

Verder werk ik onder andere met:

  • Hartcoherentie, waarmee je leert door middel van je ademhalning meer in het hier-en-nu te zijn (mindfull) en dagelijkse stress kunt kwijtraken.
  • NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), zodat je meer inzicht krijgt in de communicatiepatronen van jezelf en van anderen, hoe deze zijn ontstaan en hoe je deze patronen kunt aanpassen. Je leert effectiever te communiceren, wat je relatie met anderen (of het nu privé of werkgerelateerd is) ten goede komt.  
  • Effortless coaching,  voor de identificatie van onverklaarbare bronnen van angst (en het oplossen ervan) en de verwerking van emotionele gebeurtenissen uit het verleden. Over Effortless coaching kun je hier meer lezen. 
  • Integral Eye Movement Therapy, waarbij met behulp van oogbewegingen op een snelle manier fobieën of onverklaarbare angsten opgelost worden (zonder dat je daarbij aan mij hoeft te vertellen waar het precies over gaat, wat bijvoorbeeld erg prettig kan zijn als het over zaken gaat waarbij schaamte of schuld een rol speelt).
  • mBraining, wanneer je wel iets wilt veranderen, maar er iets is dat je tegenhoudt. Dan is er zeer waarschijnlijk een conflict tussen jouw 3 breinen: hoofd (gedachten), hart (verlangens) en onderbuik (acties). Met behulp van mBraining wordt het conflict eenvoudig opgespoord en opgelost.